Pijpfitter

Je bewerkt metalen of kunststof buizen tot ‘spools’ of geprefabriceerde stukken buis. Je brengt er diverse vormstukken op aan, zoals bochten, T-stukken, kranen, kleppen, enz.

De montage van die ‘spools’ doe je meestal op de bouwwerven. Na de montage voer je een druktest uit om mogelijke lekken op te sporen.

Je werkt binnen in een werkplaats of buiten op de werven in alle weersomstandigheden. Je draagt de voorgeschreven veiligheidsuitrusting. Je werkt op hoogten en op soms moeilijk bereikbare plaatsen. Je werkt zelfstandig. Je hebt overwegend normale werkuren. Soms werk je in een ploegenstelsel en tijdens weekends.

 

Persoonskenmerken

 • Ruimtelijk inzicht hebben
  De mogelijkheid om zich tekeningen, grafieken, … drie-dimensionaal te kunnen voorstellen

 

Arbeidsomstandigheden

 • Fysiek belastende arbeid verrichten
  Het regelmatig verplaatsen van lasten
 • Handenarbeid verrichten
  Gebruik van de handen om materialen, voorwerpen, instrumenten of gereedschappen te hanteren of te bedienen.
 • Op hoogte werken
  Hoge plaatsen (vb. hoogtes boven 2,5 meter op ladders, masten, stellingen, richels, enz.)
 • Werken in open lucht
  Buiten, blootgesteld aan alle weersomstandigheden
 • Werken met chemische stoffen
  o.a. onderhoudsproducten, reinigingsmiddelen, oplosmiddelen
 • Verplaatsing naar klanten of werkplaatsen
  De job of functie vereist regelmatig verplaatsingen, bijvoorbeeld een thuisverpleegkundige naar de zorgvrager thuis, een lifttechnicus naar verschillende locaties voor onderhoud van de installatie enz.
 • Drieploegenstelsel
 • Tweeploegenstelsel
 • Volcontinu (ploegenwerk ook in het weekend)