Servicemonteur E&I

  • Soort vacature Langere periode
  • Uren
  • Locatie Rotterdam
  • Branche E&I On-shore
  • Beroep Servicemonteur E&I
  • Vacaturenummer

Profiel: servicemonteur E&I

Doelstelling:
Lokaliseren en verhelpen van (elektrotechnische) storingen aan machines of installaties en het verrichten van service- en onderhoudswerkzaamheden.


Typering van de activiteiten:

Deze beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. De vervuller van de functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Kerntaken:
Storingsoplossing
• Verzamelen van de benodigde materialen aan de hand van de storingsmelding.
• Melden bij de contactpersoon op locatie, werkafspraken maken, installatie controleren/testen en benodigde veiligheidsmaatregelen treffen.
• Bestuderen van de eventueel beschikbare documentatie.
• Controleren van de spanning, besturing installatie raadplegen, analyseren en eventueel aanpassen.
• Controleren van gekoppelde installaties (van derden) die mogelijk de verstoring veroorzaken.
• Lokaliseren en diagnosticeren van de storing.
• Oplossen probleem, terugkoppelen van de storingen aan betrokkenen en indien nodig instrueren van de klant/operator.
• Terugkoppelen van de storingen aan betrokkenen en indien nodig instrueren van de bediener.
• Niet direct oplosbare problemen met lokale contactpersoon bespreken en afspraak maken over hoe verder te handelen (noodoplossing toepassen, terugkomen e.d).
• Opstellen van het servicerapport c.q. de werkbon en deze laten ondertekenen door de klant.

Uitbreidingen, aanpassingen en revisies:
• Afstemmen van de gewenste dienstverlening met de klant.
• Realiseren van gewenste aanpassingen c.q. uitbreidingen
• Handmatig bijhouden van de revisies op de tekeningen en deze vervolgens digitaal (laten) aanpassen ten behoeve van de klant.

Kenmerken:
Communicatie met
• Klant/eigenaar bij vragen over de voortgang en eventuele vervolgacties.
• Servicecoördinator over de planning en de voortgang van de werkzaamheden.
• Collega Servicemonteurs tijdens vakinhoudelijk overleg.
• Derden in verband met het opstarten van hun installaties en systemen.
• Inbedrijfstellers inzake garantieperioden, specifieke opleveringsinformatie en te ondernemen acties.
• Engineer bij vakinhoudelijke vragen en voor het aanpassen van de tekeningen.
De Engelse en Duitse taal worden soms gebruikt voor geven van aanwijzingen aan buitenlandse monteurs, voor communicatie met nevenaannemers en in geval van buitenlandse projecten.

Bevoegdheden:
• In overleg met de opdrachtgever bepalen van de aanpak van de werkzaamheden binnen de planning en aan de hand van werkdocumenten rekening houdend met geldende (locatie-)voorschriften en procedures.
• Nemen van maatregelen bij onveilige situaties.

Verantwoordelijkheid:
• Kwaliteit van en realisatie van de werkzaamheden binnen de daarvoor gestelde tijd.
• Signaleren en aangeven van fouten in tekeningen, schema’s/documentatie.
• Bewaken van de opvolging van werk- en veiligheidsvoorschriften en procedures.
• Inschatten van wel of geen garantiewerk en meer- of minderwerk.
• Signaleren van commerciële kansen.

Bijkomende functie aspecten:
Kennis is nodig van
• Elektrotechniek, installatie-, montagemethoden, gerelateerde gereedschappen en apparatuur.
• Inzicht in productie-(ondersteunende)processen, functionaliteit en werking van de elektrotechnische installaties.
• Basisinzicht in diverse technieken, zoals pneumatiek, hydrauliek, PLC-techniek, meet- en regeltechniek.
• Lezen en interpreteren van tekeningen en technische documentatie.
• NEN-normen, Machinerichtlijnen en overige geldende regelgeving.
• Materialen (diverse kabels) en toepassingen.
• Arbo-, milieu-, kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften en specifieke eisen op de werklocaties.
• Scheepinstallaties (alarmsystemen, omroepsystemen, audio- en videoapparatuur enz.).
• (Technisch) Engels en Duits voor het lezen van documentatie en handleidingen. MBO niveau, met aanvullende vakinhoudelijke kwalificaties.

Gewerkt wordt met
• Divers meet- en regelapparatuur zoals universeel meter, ampère tang, aardingsmeter, enz.
• De)montagegereedschap, zoals strip-, waterpomp- en aderhulstang, schroevendraaier en diverse steek- en ringsleutels.
• Elektrisch handgereedschap, zoals accuboormachine.
• Laptop voorzien van programmeer- en parametreerapplicaties.
• Diverse frequentieomvormers.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen.


Werkomstandigheden

• Werkzaamheden worden verricht op locatie, zowel binnen als buiten, waarbij lawaai, stof, warmte of koude soms aan de orde zijn.
• Werken op hoogte, in een beperkte ruimte of in nabijheid van draaiende installaties kan voorkomen.
• Verplaatsen van en werken met lastiger te hanteren materialen kan aan de orde zijn.
• Werkt soms in de nabijheid van onder spanningstaande delen van de installatie.

Competenties

• Analyseren
• Klant- en servicegericht
• Resultaatgerichtheid
• Oordeelsvorming
• Stressbestendig

De Ortgiess Group:
De Ortgiess Group is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van kader en technisch personeel voor on-shore en voor offshore projecten in binnen- en buitenland. Denk aan bijvoorbeeld Supervisors, Engineers, Voormannen, Lassers, Fitters, Elektromonteurs, Inbedrijfstellers E/I etc. De Ortgiess Group is lid van de NBBU en is VCU en NEN4400-1 gecertificeerd. Wij bieden een marktconform salaris, met offshore toeslag. Ook behoren opleidingen, trainingen en een auto van de zaak tot de mogelijkheden. Maar vooral is de Ortgiess Group een loyale en sociale werkgever, zij biedt – ook in deze moeilijke tijden – veel continuïteit in de aanbod van werk. Interesse? Neem contact met ons op.